Egzaminy roczne – kwalifikacja do grup English Explorers

Wysoki wynik egzaminu rocznego to kwalifikacja do grup English Explorers

Na koniec I i II etapu nauczania, czyli w III i VI klasie SP (poziomy A3 i A6), przeprowadzany jest wśród uczniów szczegółowy sprawdzian efektów nauczania. By uzyskać rzetelne i miarodajne wyniki we wszystkich grupach, układany jest on przez naszych doradców metodycznych. Ten egzamin roczny sprawdza wiadomości uczniów z zakresu słownictwa i gramatyki, umiejętności w czytaniu i słuchaniu ze zrozumieniem, reagowania w sytuacjach komunikacyjnych i pisania krótkiej wypowiedzi otwartej. Poza częścią pisemną, odbywa się także egzamin ustny, mający na celu sprawdzenie kompetencji komunikacyjnej uczniów. Struktura egzaminów ustnych kończących poszczególne etapy edukacyjne jest podobna do struktury egzaminów zewnętrznych Cambridge YLE (Starters na koniec I etapu edukacyjnego i KET na koniec II drugiego etapu).

Do każdego egzaminu uczniowie są gruntownie przygotowywani przez swoich nauczycieli, którzy dbają o to, by przebiegał on w przyjaznej i niestresującej atmosferze.

Uczniowie mają możliwość przystąpić również do w/w zewnętrznych egzaminów certyfikatowych. Wręczanie certyfikatów odbywa się podczas uroczystej gali w naszej szkole, co jest powodem do dumy zarówno dla uczniów, którzy je uzyskali, jak i nauczycieli, którzy ich skutecznie do egzaminu przygotowali.

Wyniki egzaminów rocznych są podstawą do kwalifikacji do grup English Explorers – o miejsca w tych grupach mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki z tychże egzaminów.

Na skróty:

Od 23 lat przez języków świat – Ciebie też możemy poprowadzić do sukcesu!

Czytaj dalej...

Przygotowujemy do:

Szkoła Języków Obcych „Bacalarus”

ul. Jutrzenki 3, 22-400 Zamość
tel. 84 6391516
kom. 790 747 373

sekretariat@bacalarus.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
od pon. do pt. 10.00 – 18.00

Dyrekcja

Dyrektor:
Gabriela Manastyrska

kom. 515 160 099
dyrekcja@bacalarus.pl

telc   advantage

Konto bankowe:

Santander Bank Polska
47 1090 2688 0000 0001 1676 4003

Formularz kontaktowy